De ce iubirea dintre bărbați și femei nu durează ?

De ce iubirea dintre bărbați și femei nu durează ?

De ce iubirea dintre bărbați și femei nu durează ?

Fiindcă, în loc să se lege reciproc de Izvorul Divin, ca să se reînnoiască fără încetare, ei se agață unii de alții și se epuizează. De îndată ce nu mai există nimic, ei devin ca niște recipiente goale și se resping. 

Așadar, considerați-vă iubitul ca o ființă prețioasă, unică, și gândiți-vă că ea depinde de voi să o faceți vie, frumoasă și bogată, dar legând-o de Izvor, de Tatăl Ceresc, de Mama Divină, de toate ierarhiile îngerești, de soare, de stele…🌛🌼🌜

Iubirea vă oferă toate posibilitățile. Dar, dacă în loc să legați de Cer ființa iubită, vă agățați de ea și îi luați energiile, ea va decădea cu timpul; atunci, o veți iubi mai puțin și veți suferi. A cui este greșeala?

Așadar, trebuie să învățați să proiectați această ființă foarte sus pentru ca ea să poată respira, bea, să se hrănească. În acel moment, nu mai sunteți niște simple recipiente, deveniți unul pentru celălalt un izvor nesecat.” ❤

Arta de a IUBI...