Pentru a înţelege ce este cu adevărat iubirea

Pentru a înţelege ce este cu adevărat iubirea

Pentru a înţelege ce este cu adevărat iubirea, trebuie să ne dăm seama că ea nu este numai un sentiment

– pentru că sentimentul este, în mod obligatoriu, supus unor variaţii, în funcţie de persoana căreia i se adresează

– ci că ea este o stare de conştiinţă, independent de fiinţe şi de circumstanţe.

A iubi nu înseamnă, deci, a avea un sentiment pentru cineva, ci a face orice lucru cu iubire: a vorbi, a merge, a mânca, a respira, a studia cu iubire; înseamnă a-ţi fi acordat toate organele, toate celulele şi toate capacităţile,

pentru ca ele să vibreze la unison, în Lumină şi Pace. Atunci, toate manifestările fiinţei noastre sunt impregnate cu unde, cu fluide divine.

Iubirea este o stare de conştiinţă permanentă. Ziua, noaptea, omul trăieşte în această stare; el este gata să facă orice într-o stare de bucurie şi tot ce face este o melodie.

Arta de a IUBI...